’Shell Lendület” kutatás

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

 

A http://www.darwins.hu/lendulet oldalon található online kérdőív kitöltésével:

egyrészről kijelentem, hogy részt kívánok venni a „Shell Lendület” témakörhöz tartozó kutatásban (továbbiakban Kutatás), igazolom, hogy elolvastam és megértettem a Kutatáshoz tartozó Részvételi Szabályzatot és Adatkezelési Szabályzatot; és

másrészről önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Darwin’s Marketing Evolution (1023. Budapest, Árpád fejedelem út 47. VI/24, cégjegyzékszám: 01-09-296895) az általam megadott személyes adataimat a Kutatás céljaira kezelje, összhangban a Kutatás Adatkezelési Szabályzatával:

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseivel összhangban

- amennyiben a Kutatásban való részvételre jelentkezem, akkor válaszolnom kell a Kutatás előzetes kérdőívében meghatározott kérdésekre a személyes mélyinterjúk során. A kézhez vett személyes adatokat az adatkezelő Darwin’s Marketing Evolution kizárólag arra használja, hogy meghatározza a Kutatásban való részvételre megfelelő interjúcsoportot, és ezeket az információkat 2018. augusztus 31. napjával törli.

- amennyiben beválasztásra kerülök a Kutatásba:

·                hozzájárulok ahhoz, hogy a Darwin’s Marketing Evolution munkatársa az általam megadott adatok alapján engem megkeressen és interjút készítsen velem a Shell töltőállomáson végzett munkámról és tapasztalataimról. Tudomással bírok arról, hogy az összegyűjtött valamennyi információösszesítésre és kiértékelésre kerül abból a célból, hogy a Darwin’s Marketing Evolution megvizsgálja és megállapítsa, hogy miért szeretnek az egyes személyek a Shell töltőállomásain dolgozni. Személyes adatok emellett a Kutatás adminisztrációjához is felhasználásra kerülnek.

·                hozzájárulok további ellentételezés és további előzetes értesítés nélkül ahhoz, hogy a Kutatás összesített eredményeit az interjúkat végző Darwin’s Marketing Evolutiona Shell Hungary zRt-vel megossza, majd ezt követően a Shell Hungary zRt. – saját elhatározása szerint – vagy bármely Shell vállalatcsoport tagvállalata, képviselői és alvállalkozóia Kutatás eredményét elsősorban népszerűsítés céljából, valamint reklám-és marketing, illetve promóciós célból felhasználja;

·                tudomásul veszem, hogy a Kutatás során megadott személyes adataimat a Darwin’s Marketing Evolution 2018. december 31 napjáig tartja nyilván, majd ezt követően törli a nyilvántartásából. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kutatás során az általam megadott egyéb információkat a Darwin’s Marketing Evolution szintén 2018. december 31- napjáig bezárólag anonimizálja.

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogomban áll megszüntetni a Kutatásban való részvételemet és lemondhatom a mélyinterjún való részvételemet. Ebben az esetben személyes adataimat a Kutatásban nem tartja nyilván a Darwin’s Marketing Evolution. Tudomásul veszem, hogy 2018.augusztus 31. napját követően a Kutatásban való részvételi szándékomat visszavonni már nem tudom, tekintettel arra, hogy ezen időponttal a Darwin’s Marketing Evolution törli nyilvántartásából adataimat és a Kutatás során adott válaszaim és a rólam kézhez vett információk a Kutatás eredményébe anonim módon kerültek beépítésre.