Míg a múlt század marketingkommunikációs megközelítéseinek fókuszában még az állt, hogy milyen üzenet kerüljön a plakátra, ezzel szemben napjaink marketingje egyre inkább arról szól, hogyan kerül az üzenet a „fejekbe”: milyen üzenetek képesek meghatározottan széles körben elterjedni és az elmékben megtelepedni, és milyenek nem, s mindeközben az üzenetekből mi torzul el és mi nem, vagy csak kevéssé.

A memetikai marketingkutatás egy kvalitatív szemléletű módszertan, mely a közlések, szövegek látens szemantikai tartalmának megfejtésére és az azokból levonható következtetésekre összpontosít. A memetikai kutatás által adott többlet legizgalmasabb pontja, hogy egyszerre ad struktúrát és insightot. Éppen ezért lehet a mémelmélet sikeres eszköz a mai marketingkutatás néhány olyan problémájának megoldására, amelyeket a hagyományos marketingkutatás eszközeivel csak nagyon kevés sikerrel lehetett megragadni.