Memetikai márkakutatás

A Darwin’s Marketing Evolution által kifejlesztett technológia alkalmazásánál célunk a memetikai fauna minél teljesebb feltárása, majd e fauna szerkezetének elemzése. A kutatás eredményeként meghatározzuk az éppen vizsgált memetikai fauna (például egy márka vagy egy szolgáltatás) szerkezetét meghatározó fő dimenziókat és klasztereket, amelyek mentén az adott faunához tartozó „gondolat-lényeket” alkotó kisebb egységek, a mémek szerveződnek, majd a fő eredményeket egy mémtérképben foglaljuk össze, mely „biológus szemmel” írja le a vizsgált memetikai faunát.


Manapság egyre több cég esetében merül fel az igény, hogy belső kultúrájukat felmérve meghatározzák küldetésüket, létezésük lényegét, a világban betöltött szerepük esszenciáját. Ennek elsődleges célja jellemzően az új munkavállalók bevonzása, egyben pedig a régiek megtartása, különös tekintettel az Y generáció képviselőire, akik tudják, hogy mit keresnek: azt a lehetőséget, ahol Steve Jobs szavaival élve “they can put a dent in the universe”. Egy olyan munkahelyet, ahol hozzájárulhatnak egy náluk nagyobb dolog megvalósulásához, miközben azt érezhetik, hogy mindennap meghaladhatják tegnapi önmagukat, hogy tagjai valaminek, ami túlmutat rajtuk. 

Ez a purpose, a küldetés, a céltudat.

A purpose a XXI. század employer brandingjének egyik kulcseleme. Jelentőségét jól mutatja, hogy egyes kutatások szerint az Y generáció tagjai akár 17-20%-kal alacsonyabb bérért is hajlandóak dolgozni olyan munkahelyen, amely jól definiált, azonosulható, megfelelően kommunikált purpose-sel rendelkezik.

A Darwins Kft.-nél a vállalati purpose megfogalmazását és az ehhez kapcsolódó célokat olyan hatékony kommunikációs utak és eszközrendszer kiépítésével támogatjuk, amely segít az Y generációs munkavállalók bevonzásában és motiválásában, ill. amelyeken keresztül a menedzsment eredményesebben közvetítheti elvárásait, céljait a munkavállalók felé.

Purpose-fókuszú belső kommunikáció támogatása memetikával


Mivel ügyfeleink a memetikai projektekkel párhuzamosan számos más kutatási módszerrel is dolgoznak, adott esetben nagy mennyiségű kutatási nyersanyag áll rendelkezésükre. Ezen nyersanyagok másodlagos memetikai elemzésével olyan új tartalmakra tudunk rávilágítani, olyan rejtett struktúrákat tudunk megmutatni, melyek fontos többletinformációt, többlettudást jelentenek, nem ritkán gyökeresen új nézőpontokat nyújtanak megbízóinknak. A költséghatékonyságon túl ennek az addicionális tudásnak a megszerzése teszi vonzóvá a másodlagos memetikai elemzéseket.

Ugyanakkor nem minden kutatási nyersanyag alkalmas memetikai elemzésre. A nyersanyagok előzetes elemzése szükséges ahhoz, hogy megállapíthassuk, vannak-e és ha igen, kellő mennyiségben vannak-e mémek egy-egy anyagban. Ügyfeleinkkel közösen hozzuk meg ezt követően a döntést a másodlagos memetikai elemzési projekt elindításáról.

másodlagos memetikai elemzés