„Shell Lendület” Kutatás

Részvételi Szabályzat

1.       Jelen Részvételi Szabályzat szabályozza a Shell Hungary zRt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) („Shell”) megbízásából lefolytatásra kerülő „Lendület” kutatásban (a „Kutatás”) való részvétel feltételeit és egyéb szabályait. A Kutatást a Shell megbízása szerint a Darwin’s Marketing Evolution Kft. (1023. Budapest, Árpád fejedelem út 47. VI/24., cégjegyzékszáma: 01-09-296895) (a „Darwin’s”) végzi el.

2.       A Kutatásban azok a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akik legalább fél éve (tehát legalább 2018. január 15. napjától) a Shell magyarországi hálózatának egyik töltőállomásán dolgoznak és a Shell regionális üzemeltetői partnerével kötött érvényes munkaszerződéssel rendelkeznek.

3.       A Shell a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben jogosult arra, hogy a Kutatás eredményét népszerűsítés céljából, valamint reklám-, marketing, illetve promóciós célból további ellentételezés és további előzetes értesítés és hozzájárulás nélkül felhasználja, a Kutatásban való részvételével Ön ehhez hozzájárulását adja. A kutatás végeredménye semmilyen személyes adatot nem tartalmaz.

4.       Ha szeretne részt venni a Kutatásban, a jelentkezéshez ki kell töltenie az előzetes kérdőívet. A Kutatásban való részvételéről az előzetes kérdőívre adott válaszai alapján a Darwin’s dönt kizárólagos hatáskörben.

A beérkező adatokból a Darwin’s 70 interjúalanyt választ ki, olyanokat, akik megfelelnek a Kutatás céljának megfelelő kutatási célcsoportnak. A kiválasztást követően a Darwin’s kapcsolatba lépa kiválasztott személyekkel az általuk korábban megadott telefonos elérhetőségen. Amennyiben Ön nem felel meg a célcsoport kritériumainak, adatait a Darwin’s a Kutatás Adatvédelmi Szabályzatában rögzítettek szerint törli.

5.       Amennyiben a Darwin’s Önt kiválasztja a kutatásra, a Darwin’s 2018. július 1. és 2018. augusztus 31. között kapcsolatba lép Önnel annak érdekében, hogy megbeszélje az Önnel lefolytatásra kerülő mélyinterjú mindenki számára megfelelő helyét és időpontját. A mélyinterjú 1-1,5 órás időtartamú.  .

6.       Az interjú és a Kutatás során az Önről szerzett információk a Kutatás keretében anonim módon felhasználásra kerülnek. A részletekért kérjük olvassa el az Adatkezelési Szabályzatot.

7.       A Shell mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy a Kutatást vagy a jelen Részvételi Szabályzatot saját kizárólagos hatáskörében, előzetes értesítés nélkül felfüggessze, megváltoztassa, módosítsa, megszüntesse vagy befejezze, anélkül, hogy Ön felé bármiféle kártérítési felelősséggel tartozna.

8.       A Shell döntése a Kutatást érintő minden helyzetben végleges, a fentiekben nem tárgyalt helyzeteket is beleértve; a Shell ezzel kapcsolatban semmiféle levelezést nem folytat.

9.       Jelen Részvételi Szabályzatértelmezésére a magyar jog az irányadó, és a magyar bíróságok kizárólagos illetékességébe tartozik.

10.   A Shell és képviselői, illetve vállalkozói (beleértve többek között az Darwin’s-t) a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárnak minden felelősséget a jelen részvételi szabályzat alapján, a Kutatás során, illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő bármilyen közvetett, speciális vagy következményi költségért, kiadásért, veszteségért vagy kárért, még akkor is, ha az adott költség, kiadás, veszteség vagy kár ésszerűen előre látható volt, vagy Ön és a Shell illetve annak képviselői azzal elvárhatóan számolhattak volna, függetlenül attól, hogy az szerződésszegésből, szerződésen kívüli károkozásból, hanyagságból, törvényi kötelezettség megszegéséből vagy egyéb okból keletkezett.

11.   Ön a Kutatásba való jelentkezésekor kitöltött és aláírt ’Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatban’mentesíti a Shellt és a Shell vállalatcsoport tagvállalatait, képviselőit és alvállalkozóit (beleértve többek között a Darwin’s)bármely és minden olyan igénnyel szemben, amely a kutatás eredményének ismertetésével kapcsolatos.

12.   Azoknak a Shell kutakon dolgozó „shoposoknak”, „kutasoknak” és állomásvezetőknek, akikkel a Darwin’s mélyinterjút készített, a Shell 5000 ClubSmart pontot ír jóvá a ClubSmart Kártya egyenlegén a következő módon: A sikeres interjú végeztével a Darwin’s munkatársa egy lezárt borítékban átad a megkérdezettnek egy plasztik kártyát. Ezen a kártyán egy kód található, amelyet a ClubSmart kártyához tartozó online felületen tölthet fel a kártya birtokosa. Ez a kód aktiválja az 5000 pontot az adott kártyán. A kódok felhasználásával kapcsolatos mindennemű kérdésekkel kizárólag a Shell ügyfélszolgálatához lehet fordulni.

 

Budapest, 2018. július 1.